• anoling.jpg

Welcome to Barangay Anoling Official Website!

 

VISION

Ang Barangay Anoling ay maging isa sa mga maunlad na barangay na may maayos na daan upang di mahirapan ang mga sasakyang dumaraan ditto, may mga mamamayang maayos na pamumuhay. Layunin na maging isang barangay na may mamamayang may takot sa DIOS, Malulusog, matulungin at sumusunod sa lahat ng alituntunin at batas, na pinamumunuan ng mga Opisyales na maagkakatiwalaan, Naglilingkod ng tapat at mapagkalinga sa lahat ng mamamayan.

Ang Anoling ay isang Barangay na malinis, tahimik at maunlad na barangay, na may mamamayang malulusog, matulungin at sumusunod sa lahat ng alituntunin at batas, at pinamumunuan ng mga opisyales na mapagkakatiwalaan, naglilingkod ng tapat, at mapagkalinga sa lahat ng mamamayan.

 

MISSION

Layunin ng Barangay Anoling na maging isa sa mga maunlad na Barangay, barangay na may maayos na daan upang di na mahirapan ang mga sasakyang dumadaan ddito, may mga mamamayang may mga maayos na pamumuhay. Layunin din nito na maging isang Barangay na may mga mamamayang may takot sa Diyos, malulusog, matulungin at sumusunod sa lahat ng alituntunin at batas, at pinamumunuan ng mga opisyales na mapagkakatiwalaan, naglilingkod ng tapat, at mapagkalinga sa lahat ng mamamayan.

Isang progresibo at mapayapang barangay kung saan ang mga mamamayan ay tumutulong sa pangangailangan ng bawat isa at ng pamayanan

 

GOALS AND OBJECTIVE

  • Magkaroon ng maayos na daan para sa mga mamamayan at mga dumaraan dito
  • Magkaroon ng mga opisyales na tapat sa tungkulin
  • Magkaroon ng mga mamamayang malulusog, matulungin at may takot sa Diyos.
  • Maisakatuparan ang lahat ng proyekto at programa ng barangay

 

 

 

Back to Top

Login Form